Recycling van in onbruik geraakte vaartuigen 

Of wilde je misschien direct naar de Bootkringloop-winkel? klik dan hier


In de komende jaren zal het aantal vaartuigen dat het punt "end of life" nadert steeds groter worden. Een gemiddeld pleziervaartuig zal uiteindelijk na 30 tot 50 jaar op een punt zijn aanbeland dat het economisch niet meer interessant is om haar nog langer veilig of comfortabel in de vaart te houden. Een simpele rekensom leert dat grote hoeveelheden schepen die in de jaren '70 en '80 in West-Europa op de markt kwamen nu in deze categorie terecht zijn gekomen, ook speelt de vergrijzing van de eerste groep gebruikers en de steeds strenger wordende milieu-eisen hier een belangrijke rol.

Wat zijn hiervan de gevolgen voor u?

Ligt uw in onbruik geraakte boot nog in het water dan is extra voorzichtigheid geboden. Verval van het vaartuig kan leiden tot ernstige milieu-schade waarvoor u als eigenaar aansprakelijk gesteld kan worden en berging of herstel van milieubelastende lekkages kan een zeer dure aangelegenheid zijn.

Voor een vaartuig dat dit risico loopt kunnen wij het volledige traject verzorgen, van berging tot afvoer en demontage.

Is uw schip simpelweg verouderd?


Steeds meer schepen vallen onder de categorie verouderd en minder gewild dan voorheen. Vervuilende 2-takt en dieselmotoren worden nu al geweerd in talrijke binnensteden en in daarvoor aangemerkte natuurgebieden waar je vroeger nog lekker varen kon. Ombouwen is een te kostbare zaak en overstijgt de waarde van het vaartuig. Roestvorming aan stalen schepen en verval van polyester en composiet kan eveneens leiden tot te hoge herstelkosten. U probeerde reeds eerder om het vaartuig te verkopen maar dat bleek meer tijd te kosten dan u vooraf had ingeschat?

Welke oplossingen zijn er mogelijk?

Een kleine groep met vaartuigen vindt haar weg naar opkomende of recent opgekomen economieën. De voormalige Oostbloklanden en Afrika zijn hiervan voorbeelden. Helaas is vanuit deze landen geen vraag naar stalen vaartuigen dus voor deze laatste categorie houdt het verhaal op in Nederland en België.

Hoe bepalen wij de waarde van een sloop-vaartuig?

In de meeste gevallen heeft een vaartuig nog wel elementen en onderdelen die een restwaarde vertegenwoordigen. Staal, aluminium etc. als grondstoffen, motorcomponenten en aanbouwdelen worden gesorteerd voor hergebruik. We tellen de waarde van deze delen bij elkaar op en trekken daar de kosten van het transport, arbeidsuren en afvalverwerkingskosten weer vanaf. Niet zelden is er dan sprake van een restwaarde voor u als verkopende partij waar wij u graag vrijblijvend een aanbieding voor doen toekomen. 

Heeft u vragen over recycling of wilt u een vaartuig aanbieden neem dan vrijblijvend CONTACT met ons op. Zoekt u nieuwe of gebruikte boot-onderdelen of accessoires voor uw vaartuig klik dan hier voor een directe toegang tot de magazijnen van onze BOOTKRINGLOOP